Jedovnice 2009

Teplej písek mušličky! aneb Jak praví klasik: chčije a chčije a chčije…

Kolik synonym dokážete najít pro sloveso pršet? A kolik opisù pro větu je mi zima? Schválně si to zkuste, jestli dokážete trumfnout Tragédky. Ty jich totiž o víkendu v Jedovnicích našly asi tak sto padesát a stále vynalézaly nové. Dùvod takové nebývalé jazykové invence je nasnadě. V podstatě celý víkend byly Tragédky mokré, zablácené a podchlazené, neboť pořadatelé evidentně špatně objednali počasí. Nebo ho možná objednali dobře a popletl to někdo na administrativě příslušných úřadù… Kdo ví? Každopádně Tragédky vědí jedno. Obec Jedovnice by se jim líbila mnohem víc, kdyby v ní vytrvale nepršelo, nefoukal silný vítr a nebylo by v ní celý víkend asi tak deset stupňù (naštěstí nad nulou).

Všechno začalo v pátek. Tragédky se sjely za mohutného deště k rybníku Olšovci, kde se měly konat závody. Za téhož deště se ráno vyhrabaly navlhlé ze stanu a poněkud zmrzle odkráčely na závodiště, kde si za stále toho samého deště (a již zmiňovaného protivětru) odkroutily dvoustovky. (U toho se jim povedlo dùkladně zablátit sebe i lodě, jelikož závodiště se pomalu, ale jistě začalo vlivem neutuchající prùtrže mračen proměňovat v jeden velký ring na bahenní zápasy.) V mezičase mezi jednotlivými rozjížďkami se zase jednou ukázalo, že Tragédky jsou vychytralá cháska. V hospodě u rybníka měli opravdický funkční krb se sálajícími plameny. Myslíte si, že o krbu někdo věděl nebo že ho aspoň viděl? Pochopitelně ne, neboť Tragédky ho obsadily pro sebe a speciální zakrývací strategií obalily všechna místečka, z nichž aspoň trochu sálalo teplo. Efekt takové akce byl okamžitý: morálka se zvedla ze záporných hodnot aspoň na nulu. Odpolední dva kilometry byly mnohem lepší, protože Tragédkám sice byla zima, ale aspoò už na nì nepršelo. Dokonce i Slunce se na chvíli ukázalo! (Nìkteré Tragédky, zašité ve stanech ve spacácích, ovšem odmítly na existenci Slunce uvěřit, dokud ho neuvidí na vlastní oči. Bohužel se jim taky nijak zvlášť nechtělo na sraz, a tak všechny přišly pozdě. Jako by nevěděly, že když budou chodit včas, nebudou srazy muset být tak brzy před startem!) Tragédky ho poctily neskuteèným výkonem, kdy na dvoukiláku překonaly samy sebe, naèež se odebraly nìkam tiše zemřít. Když se vzpamatovaly z toho zážitku, chtìly si Tragédky užít vyhlášení vítìzù. To bylo, jak je patrnì zvykem (?), nìkolikrát odloženo, a tak to ty psychicky labilnější nevydržely a s ultimátním argumentem máme hlad odkráèely do hospody, aby se posilnily na veèerní párty (při které se mimochodem pokryly blátem ne sice od hlavy k patě, ale od kolene k patě určitě). V neděli ráno, jak se jednotlivé Tragédí stany postupnì budily, byly slyšet šťavnaté kletby – protože když vás po jednom vlhkém dni, kdy moknete a je vám zima, pøivítá jemné ťukání dešťových kapek na celtu stanu a zima, rozhodnì z toho nejste nadšeni. Tragédky taky nebyly, a tak se jen velice neochotnì hrabaly ze svých doèasných koèovnických pøíbytkù. Ještě o něco ménì ochotnì nastoupily do lodì, aby odjely rozjížďky a posléze finále jak své kategorie, tak mixu. Zejména odporné poèasí a snaha mít to všechno co nejrychleji za sebou zapřičinila, že všechny tratì zvládly poměrně rychle (snad i rychleji, než je pro nì obvyklé), a tak se mohly jít zase ohřát – žel, krb už nebyl v provozu, a tak si musely vystaèit s poèetní převahou a snahou rychle zafuòet malý prostor hospody. To se jim dařilo jen s částečným úspěchem, hlavně proto, že záškodníci z jiných posádek neustále přicházeli a odcházeli, èímž zpùsobovali cirkulaci vzduchu a tepelné ztráty. Proto si Tragédky vymyslely zbrusu novou metodu psychické podpory a zaèaly kolektivnì myslet na dovolenou u moøe. Teplej písek a mušlièky, joj, to byla ale představa! Obzvlášť, když se povìtrnostní podmínky nelepšily a nelepšily. Závěr? Zase jednou byl experimentálně ovìřen fakt, že Tragédky jsou jako švábi. Přežijí prostě všechno. :o)

A ještě nudný, ale povinný info o umístění: 200m 2.místo 2000m 1.místo 500m 1.místo 200m MIX 2.místo 2000m MIX 7.místo 500m MIX 3.místo

 

Valná hromada 2018

29. 10. 2018 - Zveme všechny členy DBT, z.s. na valnou hromadu, která se bude konat dne  20. 11. 2018 od...

čtěte více »

TDT 2018

22. 09. 2018 - TDT18 úspěšně za námi! Všem děkujeme za účast! Bylo to skvělé! Small Boat OPEN...

čtěte více »

MČR Račice 2018

10. 09. 2018 - Víkend v Račicích je za námi a troufám si říct, že úspěšně. Závody začaly už...

čtěte více »

Vyhledávání
vyhledat?