Propozice

 

Registrace

Posádky se musí registrovat v INFO-stanu v čase 8:00 – 9:20

 

Příprava před startem

Posádky se připraví v zónách pro nástup v čase podle startovní listiny (aktualizace bude po celou dobu závodu k dispozici v INFO-stanu). V zóně musí být přítomna ke kontrole celá posádka. Nebude-li posádka kompletní, nebude připuštěna ke startu.

Mix posádky: minimum pádlujících žen je 8. Bude kontrolováno.

 

Závod

První rozjížďka bude startovat v 10:00 hod (nástup v zóně 9:35).

 

Start

* Start se nachází cca 1500 m proti proudu od loděnice USK.

* Posádky mají cca 10-15 minut, aby se po nalodění dostaly na startovní čáru.

Zdržování na startu (pozdní příjezd, překážení na trati startujícím posádkám) bude penalizováno až 20 s.

* START PROBÍHÁ PODLE PEVNÝCH STARTOVNÍCH ČASŮ. Na opozdilce se nečeká.

* Startér seřadí lodě v drahách 1-6 od levého břehu.

* Startovní povel: Are you ready? - GO!

* Předčasný start je penalizován 20 s .

 

Obrátky

* 1. + 3. obrátka 50 metrů před pilířem Branického mostu ("most inteligence") – kolem bójí, kterou lodě musí objet směrem doleva.

* 2. obrátka kolem bójí cca 300m pod startem (viz plánek).

* Loď, která je na obrátce vepředu, má právo vody. Posádky se v obrátce vyvarují riskantního předjíždění, které může zapříčinit kolizi a poškození materiálu.

* Podjetí nebo přejetí bójí nebo porušení práva vody je penalizováno až 20 s

 

Cíl

* Cílová linie je na úrovni budovy loděnice a je vyznačena bójemi. Projíždí se ve směru proti proudu po třetí obrátce.

* Start, obrátky i cíl jsou rozhodčími monitorovány a natáčeny na video.

* Posádky omezující své soupeře v jízdě budou penalizovány. Za držení lodi soupeře bude posádka diskvalifikována.

* Nesportovní chování „ocení“ jury penalizací nebo diskvalifikací. Za zranění někoho z členů soupeřících posádek během závodu bude posádka ze závodu diskvalifikována.

Výsledky budou k dispozici po dojetí jednotlivých rozjížděk v INFO-stanu.

 

 

Postupový klíč

MIX- vítěz každé Mixové rozjížďky plus 3 nejrychlejší časy z Mixové kategorie postupují do Finále A, zbytek do Finále C

FUN- vítěz každé rozjížďky FUN plus 1 nejrychlejší čas z kategorie FUN postupují do Finále B, zbytek do Finále D

 

Protesty

Protesty se podávají se v INFO-stanu do 30 min. po zveřejnění příslušného výsledku, při podání protestu složí protestující zálohu 500,-, která mu bude vrácena v případě uznání protestu. V případě zamítnutí protestu propadá částka pořadateli.

O protestu rozhoduje jury závodu do 30 minut, nejdéle do konce příslušného bloku rozjížděk (dopolední/odpolední).

 

Poznámky k organizaci:

* Porada kapitánů je nahrazena registrací (v INFO-stanu), kde posádky obdrží všechny podstatné informace a plánky.

Valná hromada 2018

29. 10. 2018 - Zveme všechny členy DBT, z.s. na valnou hromadu, která se bude konat dne  20. 11. 2018 od...

čtěte více »

TDT 2018

22. 09. 2018 - TDT18 úspěšně za námi! Všem děkujeme za účast! Bylo to skvělé! Small Boat OPEN...

čtěte více »

MČR Račice 2018

10. 09. 2018 - Víkend v Račicích je za námi a troufám si říct, že úspěšně. Závody začaly už...

čtěte více »

Vyhledávání
vyhledat?