Vývoj dragonboatingu

Kořeny dragongoatingu

Symbol draka má pro Číňany velký symbolický význam. Klasický drak má hlavu býka, jelení parohy, koňskou hřívu, hadí tělo a šupiny, drápy orla a ocas ryby. Svou mohutností a silou lítá v oblacích a ovládá vítr, mlhu i déšť.

Dračí tradice vznikla ve starověké Číně před více než 2000 lety. Dračí lodě byly používány z náboženských důvodů k upokojení bohů. Legenda praví, že v jednom městě žil básník Qu-Juan, který se mezi obyvateli těšil velké oblibě, dokonce se stal radním svého městečka. Nakonec však na protest proti politickým praktikám a korupci spáchal sebevraždu skokem ze skalního útesu do vod říčky Mi Lo. Obyvatelé města vypluli na lodích ve snaze ho najít. Ačkoliv se jim to nepovedlo, vyplouvají na řeku každoročně a bubnováním si připomínají oběť tohoto legendárního muže. Tak vznikly první závody dračích lodí, jež se od té doby staly zásadní součástí čínské kultury, představující především vlastenectví a sounáležitost.

Moderní historie

V 70. letech se Hong-Kongská turistická asociace rozhodla k propagaci svého města uspořádat festival dračích lodí. První Mezinárodní závod dračích lodí se uskutečnil v Hong-Kongu v roce 1976 a odtud se dragonboating rychle rozšířil do celého světa. Až do ustavení Mezinárodní federace dračích lodí (IDBF) v roce 1991 byl hong-kongský festival považován za neoficiální mistrovství světa posádek.

Během 80. let se již hovoří o dragonboatingu jako o sportovním odvětví s ustálenými pravidly a v Asii, Americe, Evropě, Austrálii i Africe vznikají národní asociace, jenž jsou zcela nezávislé na jiných sportovních odvětvích. Jako výsledek jejich diskusí z konce 80. let byla v roce 1990 založena Evropská federace dračích lodí (EDBF), jenž byla 1991 následována Mezinárodní federací (IDBF) a 1992 Asijskou federací dračích lodí (ADBF). Tyto tři organizace nyní fungují jako jediní mezinárodní zástupci tohoto sportu, a to ve více než 60ti zemích světa, přijímají mezinárodní pravidla a pořádají dračí mistrovství pro své členské asociace. Není jiného kontrolního orgánu na mezinárodní úrovni, přičemž EDBF a ADBF uznávají IDBF jako jediný dragonboating zastupující orgán na světové úrovni.

Od ustavení IDBF se dragonboating světem šíří ještě rychleji. V současné době se této disciplíně aktivně věnuje hodně přes 50 miliónů sportovců z více než 60 zemí světa. Od roku 1995 je pořádáno oficiální mistrovství světa (IDBF) i mistrovství Evropy (EDBF). Dalším krokem pro dragonboating je přijetí do rodiny olympijských sportů. K tomuto cíli povede však ještě dlouhá cesta. V souvislosti s pořádáním her bude v Pekingu 2008 uspořádána velká regata.

Dragonboating v Čechách

Kde vznikla myšlenka přivést dračí závod do Čech? - Jak jinak než u piva...
V roce 1997 přinesl do Čech ideu dračích lodí Hajo Libor, který se nechal inspirovat sledováním dračích festivalů v jeho rodném Hamburku. Nově založený Pražský klub dračích lodí (spoluzakladatelé Hajo Libor, Sebastianem Pawlowski a Martin Konečný) dostává k nově zakoupené lodi od  Singapurské asociace na podporu turismu druhý exemplář zdarma. První pražský festival dračích lodí spadá do roku 1998. Dračí zápolení pod Karlovým mostem se stalo každoroční tradicí a lákalo stále více účastníků i diváků. V roce 2001 začaly na dračích lodích trénovat i kanoistické oddíly, zformoval se i reprezentační tým pro účast na Mistrovství Evropy, ne náhodou obsahující hvězdy české kanoistické reprezentace.  V této době se Pražský klub přeměnil na Českou asociaci dračích lodí, s hlavním posláním reprezentovat a dále rozšiřovat tento sport mezi kanoisty. Od roku 2004 pak nejlepší české posádky svádějí boje v rámci Českého poháru, jenž byl od sezóny 2006 rozdělen pro kategorie mužů a žen a od roku 2007 i pro veterány a posádky mixů. Zatímco ryze sportovní část dragonboatingu v současné době u nás zastupuje asociace, v roce 2003 Martinem Konečným obnovený Pražský klub dračích lodí navázal na původní myšlenku dragonboatingu jako sportu pro všechny a nadále pořádá akce i pro kategorie fun a sport fun.

Valná hromada 2018

29. 10. 2018 - Zveme všechny členy DBT, z.s. na valnou hromadu, která se bude konat dne  20. 11. 2018 od...

čtěte více »

TDT 2018

22. 09. 2018 - TDT18 úspěšně za námi! Všem děkujeme za účast! Bylo to skvělé! Small Boat OPEN...

čtěte více »

MČR Račice 2018

10. 09. 2018 - Víkend v Račicích je za námi a troufám si říct, že úspěšně. Závody začaly už...

čtěte více »

Vyhledávání
vyhledat?