fbpx

Zveme vás na valnou hromadu DBT, Z. S.
termín konání: 7. 12. 2021 18:00
místo konání: Loděnice USK, Strakonická 48, Praha

PROGRAM
1. Zahájení
2. Usnášení schopnost-seznam platných členů
3. Zhodnocení letošní sezóny 2021
4. Volba členů výboru, kapitána, trenéra
5. Nová sezóna
6. Diskuze
7. Závěr